Encounter with Ruben Arevshatyan

Ռուբեն Արեւշատյանի դասախոսությունը որը տեղի է ունեցել 2011, Դեկտեմբերի 22-ին, Ճարտարապետների Տանը:

Ամբողջ ելույթը կարող եք դիտել այստեղ:

This entry was posted in Discussion, Links. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.