Listen to client feedback

LISTENBACK for architects  – https://listenback.co.uk

Շատ հետաքրքիր կայք է, որ զարմանալիորեն քննարկում է ճարտարապետի մասնագիտական եւ ներքին խոհանոցի հարցերը:

Այս մի հոդվածը վերաբերվում է պատվիրատուի կարծիքին: Ինչպես վարժվել լսելու սեփական աշխատանքի քննադատություն եւ հատկապես պատվիրատուի քննադատությունը, որին դուք համարում եք գործից չհասկացողի մեկը

Ահա լրիվ հոդվածը այստեղ

This entry was posted in Links and tagged . Bookmark the permalink.