Առաջարկ` Ճարտարապետի ավարտական երդումը

Նոր պահանջ է առաջացել: Ավարտող ուսանողները ճարտարապետական դիպլոմը ստանալիս երդում են տալիս ինչպես բժիշկները, (Հիպոկրատի երդման փոխադրությունը ճարտարապետների համար)` Որպես ապագա ճարտարապետ երդվում եմ չվնասել եղած կառուցապատումը եւ նրա միջավայրը, հիմնվելով իմ մանագիտական գիտելիքների եւ արդար որոշումների վրա միայն ավելացնել նորը եղածին ներդաշնակ, խնամք տանել շրջապատի բնությանը իր կանաչապատումով եւ բնական ռեսուրսներով: Երդվում եմ նաեւ իմ ուժերի սահմաններում պահպանել մեր նախորդների ժառանգությունը, որպես անփոխարինելի փորձ եւ հարստություն, կարիքը եղածին, նաեւ վերանորոգել ու պահպանել դրանք մեր ապագա սերունդների եւ իմ բարի համբավի համար: Ամեն:

This entry was posted in Notes. Bookmark the permalink.