Tag Archives: երեւանի գլխավոր հատակագիծ

Basic Developments in Planning of Yerevan in Master Plans

Dr. Zaruhi Mamyan “Yerevan Project” LLC, Department of Master Plan Project Սկզբնաղբյուրը այստեղ

Posted in Links | Tagged , , | Leave a comment

ԵՐԵՎԱՆ՝ ԹԱՄԱՆՅԱՆԱԿԱՆ ԵՐԱԶ

ԳՐԱԴԱՐԱՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆ կայքէջում  հանդիպեցի այս տեղեկությանը, որը անվանված է ԵՐԵՎԱՆ՝ ԹԱՄԱՆՅԱՆԱԿԱՆ ԵՐԱԶ 3 դեկտեմբերի, 2016. դրվագներ քննարկումից սկզբնաղբյուրը այստեղ Բայց ես տեքստը ամբողջությամբ տեղափոխել եմ մեր կայք անտեղի գովազդներից մաքրելու համար: Նաեւ կայքը կարծես չի թարմացվում եւ մի օր կարող է … Continue reading

Posted in Links | Tagged , , | Leave a comment