Երեւան քաղաքի տեղափոխման ենթակա պատմության եւ մշակույթի անշարժ հուշարձանների ցուցակ

Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2004 թվականի

հոկտեմբերի 7-ի N 1616-Ն որոշման

Ց ՈՒ Ց Ա Կ

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԱՆՇԱՐԺ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ

NN Պետ. ցուց. Հուշարձանի անվանումը Ժամանակը Հասցեն Նշա-նակ.
1. 182. բնակելի տուն` Հովհաննես Տեր-Մկրտչյանի 19 դ. վրջ-
20 դ. սկզբ
Փավստոս Բուզանդի
փող. 9
Տ
2. 183. բնակելի տուն` Գևորգ Անտոնյանցի 1890-ական թթ. Փավստոս Բուզանդի
փող. 17
Տ
3. 184. բնակելի տուն` Գաբրիել Աբրահամյանի 19 դ. վրջ Փավստոս Բուզանդի
փող. 25
Տ
4. 185. բնակելի տուն` Վաղարշակ և Հակոբ Բաբախանյանների 20 դ. սկզբ Փավստոս Բուզանդի
փող. 26
Տ
5. 186. բնակելի տուն` Երեմ Սանահյանի 1894 թ. Փավստոս Բուզանդի
փող. 30
Տ
6. 187. բնակելի տուն 19 դ. վրջ Փավստոս Բուզանդի
փող. 39
Տ
7. 191. բնակելի տուն 19 դ. վրջ-
20 դ. սկզբ
Պուշկինի փող. 2 Տ
8. 196. բնակելի տուն` Գեղամ Մնացականյանի 1898 թ. Եզնիկ Կողբացու փող. 22 (Փավստոս Բուզանդի 42) Տ
9. 197. բնակելի տուն` էմին Տեր-Գրիգորյանի 1890-ական թթ. Եզնիկ Կողբացու
փող. 41
Տ
10. 198. բնակելի տուն` Հակոբ Բոշնաղյանցի 19 դ. վրջ-
20 դ. սկզբ
Եզնիկ Կողբացու
փող. 43
Տ
11. 199. բնակելի տուն` Հովհաննես Օհանյանի 19 դ. վրջ-
20 դ. սկզբ
Եզնիկ Կողբացու
փող. 45
Տ
12. 206. բնակելի տուն` Աֆրիկյանների 19 դ. վրջ-
20 դ. սկզբ
Տերյան փող. 11-13 Հ
13. 208.3 բնակելի տուն` Զարմայր Անդրեասյանի 19 դ. վրջ Արամի փող. 23 Տ
14. 208.9 բնակելի տուն` Մկրտիչ Տեր– Օհանյանի 1900-ական թթ. Արամի փող. 74 Տ
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Մ. Թոփուզյան
This entry was posted in Շտեմարան. Bookmark the permalink.